LÖSNING FOKUSERAD

Vi är alltid aktiva och engagerade i att leverera helhetslösningar för mönsterkort genom ett starkt partnerskap, stor teknisk kompetens och mångårig erfarenhet.

Mr. Dirk Wolter

Fineline Germany, CEO

Begär offert

Portfölj

GLOBALA EXPERTER PÅ MÖNSTERKORT

Sedan 1991 har vi helt ägnat oss åt professionell leverans av mönsterkort.Vi har blivit experter på global teknik på detta område och tillgodoser alla typer av industrier, inklusive de mest minutiösa och prestationskrävande, som flygoch rymdindustrin, bilindustrin, militären samt producenter av medicinsk utrustning.

Global Experts
Manufacturers Ledning

Kontroll av tillverkare

Våra kunder gynnas av våra nära partnerskap med en lång rad ledande tillverkare, och den flexibilitet vi kan erbjuda när det gäller att öka volymer och komplexitet under produktens livscykel.Vår produktportfölj och kapacitet är omfattande och djupgående, med allt från enkelsidiga kort till mönsterkort med upp till 64 lager, olika koppartjocklek, exotiska råmaterial och avancerad laserborrning.

Våra teknikexperter

Vårt tekniska kunnande grundas på många års leverans av mönsterkort och den ständiga uppdatering och kunskapsvård som våra teknikansvariga ägnar sig åt. Denna sakkunskap utnyttjas under förproduktionsfasen, genom att vi förbättrar produktionslinjerna och -kontrollerna och genom den stränga kvalitetsäkringskontroll som görs av alla mönsterkort. Vårt erfarna team bistår alla befintliga och nya kunder med praktisk erfarenhet för att lösa alla eventuella tekniska problem och öka produktionseffektiviteten.

TEKNIK Experts