Tjänster med mervärde

TJÄNSTER

PCB TJÄNSTER control

När du samarbetar med Fineline kan du dra nytta av kapaciteten hos en väletablerad företagsgrupp i fråga om alla nödvändiga livscykelaspekter inom tillverkning av mönsterkort, samt av våra mervärdestjänster.Finelines designoch laboratorietesttjänster för elektronikindustrin ger dig en professionell helhetslösning.

PCB services control

Design av mönsterkort

Fineline har expertteam inom PCB-design som erbjuder smarta programvarupaketlösningar på området, och är välbevandrade inom EMCoch signalintegritetsfrågor.

Flexibilitet är grundläggande för Fineline.Våra arbetsgrupper gör justeringar och anpassningar för att uppfylla behov, arbetsmetoder och villkor. Några av våra designexperter arbetar från kundens kontor, sida vid sida med kundens produktutvecklingsgrupp, för att utforma bästa möjliga, skräddarsydda mönsterkort.

Tack vare deras djupgående kunskap om produktionsprocesser, designkrav för optimal tillverkning och enkel montering kan Finelines formgivare av mönsterkort garantera produktresultat som är inget mindre än lysande.

Finelines PCB-formgivare har tillgång till omfattande modellbibliotek, inklusive tusentals fotspår (montageytor) som uppfyller IPC-7351-standarden Generic Requirements for Surface Mount Design. Dessutom är de bekanta med den senaste tillverkningsoch produktionstekniken för mönsterkort, vilket gör att de kan rekommendera lämpliga åtgärder från fall till fall, se till att den snabbaste utformningsprocessen väljs, minimera utrymmet för misstag och leverera de bästa resultaten i praktiken.

PCB-design
PCB lab

PCB-labb

Fineline har ett fullt utrustat laboratorium i nederländska Helmond.Laboratoriet är byggt för att testa mönsterkort som endera har tillverkats av företaget eller av annan källa.

I labbet kvalitetsgranskar man projekt och genomför temperaturtester, ingjutningsprov och andra tester, undersöker användning av farliga ämnen och analyserar bland annat både våglödningsprofiler och omsmältningslödningsprofiler.

Laboratorieanalyserna utförs i enlighet med IPC:s tillämpliga standarder eller enligt kundens specifikationer.De teststandarder som tillämpas är IPC-TM-650-metoderna, IPC-A-600 klass 2, IPC-A-600 klass 3 med flera.Vi har ISO9001:2008-certifikat och är medlem av IPC.Dessutom använder vi oss av ett brett nätverk av partner som kan utföra specifika tester och analyser efter behov, vilket ökar vår kapacitet ytterligare.