framgångs orienterade

Hur komplicerat ditt projekt än är, ser vi det som vår uppgift att hitta tekniska och logistiska lösningar för att förverkliga dina planer.

Mrs. Silvia Piazzalunga

Fineline Italy, Co-CEO

Begär offert

TEKNIK

Våra tekniker erbjuder expertrådgivning och -stöd under DFM-skedena (Design For Manufacture), inklusive:

  • verifiering av alla produktionsparametrar i ett DFM-system,
  • nätlista
  • granskning av alla lager (inre, komponenttryck, lod, borrhål och ytterligare processer),
  • förarbete med produktionsdokumentationen.

Våra tekniker finns till hands för att besvara eventuella frågor från din arbetsgrupp och tillverkarna.De fungerar som en länk mellan de olika parterna och kontrollerar producerbarheten.Vi använder de senaste CAD-verktygen för att garantera att alla designer uppfyller kraven, och tillhandahåller:

Vi använder de senaste CAD-verktygen för att garantera att alla designer uppfyller kraven, och tillhandahåller:

  • Paneldesign
  • Impedanskontrollberäkningar
  • Råd avseende olika typer av ytbehandling
  • Råd avseende val av optimalt laminat och råmaterial
  • Stackdesign.
Engineering
Customer Support And Success

Kundsupport och -resultat

Vår fortsatta tillväxt har sin grund i våra långvariga kundrelationer och vårt engagemang i kundernas resultat.Att flera hundra kunder har samarbetat med oss i över tio år är ett bevis på vilken hög kvalitet våra produkter och tjänster håller.

Vi engagerar oss i varje enskild kund, och kontaktar dem på deras modersmål, eller det språk de föredrar, när vi har möjlighet. En uppsättning specifika riktlinjer bifogas varje kunds produktionsfil, för att vi ska försäkra oss om att alla produktionsaspekter uppfyller på förhand uppgjorda kriterier och specifikationer.Vi tillhandahåller optimala lösningar från de lämpligaste producenterna, baserat på teknologi, kvantitet, kostnad och leverans.

quote leftVilja att anpassa sig till nya utmaningar, och en lämplig erfarenhet av gränsöverskridande transaktioner ligger till grund för den djupgående relationen mellan Asteelflash och Fineline efter flera års samarbete!quote right

God logistik i god tid

Dina logistikkrav uppfylls med hjälp av en rad olika alternativ som bland annat FCA, FOB, CIF och DDU/DDP.Vårt professionella logistikteam ser till att produkterna når fram i tid till sin slutdestination.Med lagerlokaler i både Fjärran Östern och Europa levererar vi kort från lokala lager direkt till kunden.Vi erbjuder också lagertjänster, inköpslösningar som efterfrågestyrd leverans samt konsignationslager.

Expert Logistics
Tjänster med mervärde

Tjänster med mervärde

När du samarbetar med Fineline kan du dra nytta av kapaciteten hos en väletablerad företagsgrupp i fråga om alla nödvändiga livscykelaspekter inom tillverkning av mönsterkort, samt av våra mervärdestjänster.Finelines designoch laboratorietesttjänster för elektronikindustrin ger dig en professionell helhetslösning.

Tjänster med mervärde