Hög standard

Vi engagerar oss starkt i våra samarbeten. Med oss som partner kan du förvänta dig minutiös kvalitetskontroll och yrkeskunnighet.

Mr. Dirk Wolter

Fineline Germany, CEO

Begär offert
PCB quality control

En förstklassig kvalitetskontroll av mönsterkort börjar på ritbordet och slutar när du är helt nöjd.Vi utför varje steg i arbetet, från början till slut, med högsta kvalitet och eftersträvar inget mindre än hundraprocentig framgång.

PCB quality control

Från ritbord till produktion

Sedan 1991 har vi helt ägnat oss åt professionell leverans av mönsterkort.Vi har blivit experter på global teknik på detta område och tillgodoser alla typer av industrier, inklusive de mest minutiösa och prestationskrävande, som flygoch rymdindustrin, bilindustrin, militären samt producenter av medicinsk utrustning.

Design to ProductionDesign to Production
KVALITET assurance

Kvalitetssäkring

 • Kvalitetssäkringsexperter som uteslutande är specialiserade på övervakning och kontroll av mönsterkortsillverkning.
 • Strikt och regelbunden granskning av produktionen.Vi justerar produktionsriktlinjerna så ofta som det behövs och instruerar tillverkarna i vilka skeden och hur de ska vidta extra säkerhetsoch försiktighetsåtgärder.
 • Proaktiva varningar för problem som observerats på produktionsgolvet, både online och i förväg.
 • Proaktiva anmälningar om problem som har observerats i fabriken, både online och på förhand.Produktionsprocessen avslutas med en noggrann kontroll av slutprodukt, emballage och leveransinställningar, följt av ytterligare en kontroll av leveransen när den når bestämmelseorten.Särskilda krav från kunden kontrolleras i enlighet med en arbetsbeskrivning.

Kvalitetssäkringsåtgärder:

 • Automatisk Optisk Inspektion (AOI).
 • Visuell besiktning.
 • Test av elektrisk krets (manuell eller automatisk).
 • Provstorlek, metod FQC/FQA (Final Quality Control/Final Quality Audit).
 • Testkupong – från tillverkaren.
 • Granskning av leverantörens dokumentation.
 • Emballagekontroll – med testintyg (autentisering i separat kanal).

Produktgaranti

Tack vare att våra produkter kommer med fullständig garanti upprättar vi ett långsiktigt partnerskap med kunderna.Om produkten inte är perfekt identifierar våra arbetsgrupper in-house och vårt laboratorium orsaken till bristen och gör de justeringar som krävs för att kunden ska bli helt nöjd och för att liknande problem ska kunna lösas i framtiden.

VILLKOR & BETINGELSER
Product Warranty

Kvalitetsstandard

Våra tillverkningspartner arbetar enligt följande standard:

 • clients logo
 • clients logo
 • clients logo
 • clients logo
 • clients logo
 • clients logo
 • clients logo
 • clients logo
 • clients logo
 • clients logo
 • clients logo
 • clients logo
 • clients logo
 • clients logo