TEKNIK

Flerlagerskort

Flerlagerskort ökar komplexiteten och densiteten av kort designen genom att lägga till ytterligare lager utöver ovan och undersidan som ses i dubbelsidiga kort. Ovan och undersidan indikeras som yttre lager, alla andra lager indikeras som innerlager. Antalet lager refereras till antalet separata ledarmönster, vanligtvis jämnt antal och innefattande de två yttre lagren.

Möjligheten på över trettio lager i konfigurationen av ett flerlagerskort gör att konstruktörer kan producera mycket täta och mycket komplexa konstruktioner.

Flerlagerskort är byggda genom att laminera de olika lagren. De inre lagren, normalt dubbelsidiga kretskort, staplas ihop, med isolerande lager mellan och mellan kopparfolien för ytterlagren. Hål som borras genom kortet (via hål) kommer att göra anslutningar med de olika lagren av kortet. Förutom dessa genomgående hål är många andra via håls konstruktioner möjliga, ofta är dessa blinda, begravda, staplade eller förskjutna via hål, alla utvalda för att spara utrymme.

Ofta klassificeras lagren som Signal-, Kraft- eller Jordplan av kort konstruktören. Ökat antalet kraft lager i en kort-design ökar nivån på värmeavledning som ett kort kan ge, vilket kan vara viktigt vid tex.hög effekt.

Läs mer om Produktionsprocessen eller kontakta oss vid ytterligare förfrågningar