KUNSKAPSBAS

Riktlinjer för layout

Några snabba riktlinjer för ett perfekt mönsterkort

pcb-guidelines

Med tanke på den stora mängden information och detaljer vore det inte bara opraktiskt, utan till och med omöjligt, att samla alla DRC-/DFM-regler på en enda sida.För att leda våra befintliga och potentiella kunder genom mönsterkortens labyrinter fokuserar vi i detta dokument på de mest grundläggande reglerna.

pcb-guidelines
 • 1. DEN SCHEMATISKA NIVÅN

  Det börjar på den schematiska nivån – ingenjören som konstruerar kopplingsschemat måste vara väldigt klar och tydlig och kunna besvara frågor från layoutingenjören. Vid konstruktion av kopplingsscheman:

  • Ändra inte riktningarna ”in” och ”ut”.Om samma riktning behålls när komponenterna placeras går arbetet smidigt även med den gemensamma ledaren eller returledaren. Om riktningarna ignoreras uppstår problem.
  • Ta hänsyn till vilka delar som måste sitta nära varandra, och gruppera dem tätt.Om du använder dig av hierarkisk design ska du om möjligt försöka att inte dela upp stora delar på olika sidor (detta gäller huvudsakligen delar med många stift).Om du ändå måste dela upp dem, ska de andra delarna därefter samlas på respektive sida, särskilt kondensatorbatterier, filterkondensatorer osv.Med många filterkondensatorer på samma sida blir det väldigt svårt att placera dem rätt.Om du har olika kapacitansvärden men samma footprint blir kopplingen en utmaning. Meddela då detta till layoutingenjören.
  • Lägg till text.Det syns inte på nätlistan och det är inte en restriktion som överförs av inmatnings-/designverktygen, men om det är tillräckligt viktigt är det värt att anteckna (och senare bekräfta under designkontrollen).
  • När du skapar en schemainmatning ska du göra det så att den som gör ritningen förstår språket, så att du inte behöver vara närvarande under hela arbetet med ritningen och placeringen.
 • 2. Fotspår

  • Försök att använda de mest pålitliga paketen.Om du kan använda 0402, välj inte 0201.Om du kan välja BGA, välj inte QFN. Det har betydelse för hur pålitlig och robust designen blir
  • Se till att det framgår tydligt vilket paket du väljer för varje komponent när kopplingsschemat konstrueras.
  • Upprätthåll ett godkänt bibliotek baserat på komponenternas beställningsnummer.Det kan innebära att samma JEDEC-footprint läggs in i biblioteket ett tiotal gånger, men då vet du också att du har rätt footprint på skärmen.Att använda generiska fotspår kan leda till geometriska problem eller värre – helt fel footprint. Vi vet alla att diskutrymme är så gott som gratis numera.
  • Använd toppmoderna verktyg när du skapar ett footprint.IPC-7351 är en standard som är väldigt bra att efterleva.
 • 3. Ritningar över mekanisk reglering.

  • Ha TVÅ ritningar över den mekaniska regleringen.Detta är mycket viktigt.Konstruktionen av ett kort innefattar många processer, men den tillverkningsanläggning som gör de tomma korten behöver känna till den kritiska dimensionen för PCB-tillverkning, inte själva layouten. Om du till exempel fyller en ritning med alla instruktioner för layouten (hålpositioner, restriktioner för komponenternas höjd, var märkningar ska sättas osv.) blir det svårt för PCB-tillverkaren att under kvalitetssäkringen och programmeringen se till att alla kritiska dimensioner för just ditt mönsterkort har följts och verifierats.Det är alltid bättre att skilja den information som krävs för PCB-tillverkningen från den som krävs för layouten.
 • 4. Stycklista:

  • Ofta tvingar tätheten hos en design formgivaren att välja mellan två onda ting.En smart konstruktör av kopplingsscheman ser till att delar som läggs till för allokering, som en pull-up, en pull-down eller kopplingsvägar som inte är kritiska, även anges som sådana.Bifoga en lista över delar som syns på ritningen, men som inte kommer att bestå av fysiska komponenter.
 • 5.Rådgör med dina partner i leverantörskedjan.

  • När du ska börja formge ett mönsterkort bör du tänka på dina samarbetspartner och på vad de helst vill få från dig.Be dem vara delaktiga i att utforma en stack så tidigt som möjligt i designfasen.Skaffa information från dem om hur tillgången ser ut på det material du behöver, så kan du förebygga långa ledtider för material när du vill lägga en order.Be dina partner att bekräfta och beräkna impedanser för dina kritiska kopplingsvägar, baserat på det material som de använder.Kontrollera om det finns flera materialalternativ.Det kan vara så att ett billigare material fungerar lika bra.Kan de designa en hybrid?Går önskvärd korttjocklek att kombinera med impedansernas alla geometriska restriktioner?Ju tidigare du får sådan information, desto renare och tydligare blir ritningen.Det bidrar också till att hålla stackarna symmetriska. Kan till exempel den tolerans du vill ha realiseras?
 • 6. FÅ KRAV FRÅN DIN EMS PARTNER

  • Följ deras regler så underlättar du för dig själv och stöter på färre problem under monteringen.Det sänker inte bara kostnaderna under monteringen, utan produkten blir också stabilare och uppfyller de standarder som krävs.Montera komponenterna på mönsterkortet enligt deras rekommendationer (tänk på att bevara ett manövreringsutrymme runt komponenterna, åtskilj komponenter för olika processer, till exempel ytmontering, pressfit och våglödning).
 • 7.Använd breda spår när du kan.

  • Även om dina leverantörer kanske säger att de klarar sig med spår på 3 mil och avstånd på 3 mil bör du notera att det då blir dyrare, eftersom utfallet då blir lägre.Om du kan bör du köra på 5–6 mil, och ett avstånd på 5–6 mil.Minska om du inte har något val.
 • 8. Koppar

  • Vad dig angår är koppar gratis.Behåll så mycket koppar du kan i formgivningen, och undvik att behöva etsa stora kopparytor.Låt alternativt leverantörerna lägga till icke ledande trådar för att balansera layouten, om du inte kan göra det själv.Att ha en dålig balans i andelen koppar per lager är att be om kortslutningar mellan intilliggande lager med kort di-elektriskt avstånd.
 • 9. Paneldesign

  • En bra formgivare gör även en paneldesign för korrekt montering, medan en ännu bättre gör vad som krävs för korrekt depanelisering.Den perfekta formgivaren gör båda delar, och rådgör dessutom med sin PCB-leverantör om att använda tillräckligt mycket råmaterial för att minska kostnaden, när step and repeat formges. Kontrollera vilken panelstorlek leverantören använder.
 • 10. GLÖM INTE

  • Dina partner i leverantörskedjan tillhör ditt team.Samarbeta med dem så blir resultaten bättre.
 • 1. DEN SCHEMATISKA NIVÅN

  Det börjar på den schematiska nivån – ingenjören som konstruerar kopplingsschemat måste vara väldigt klar och tydlig och kunna besvara frågor från layoutingenjören. Vid konstruktion av kopplingsscheman:

  • Ändra inte riktningarna ”in” och ”ut”.Om samma riktning behålls när komponenterna placeras går arbetet smidigt även med den gemensamma ledaren eller returledaren. Om riktningarna ignoreras uppstår problem.
  • Ta hänsyn till vilka delar som måste sitta nära varandra, och gruppera dem tätt.Om du använder dig av hierarkisk design ska du om möjligt försöka att inte dela upp stora delar på olika sidor (detta gäller huvudsakligen delar med många stift).Om du ändå måste dela upp dem, ska de andra delarna därefter samlas på respektive sida, särskilt kondensatorbatterier, filterkondensatorer osv.Med många filterkondensatorer på samma sida blir det väldigt svårt att placera dem rätt.Om du har olika kapacitansvärden men samma footprint blir kopplingen en utmaning. Meddela då detta till layoutingenjören.
  • Lägg till text.Det syns inte på nätlistan och det är inte en restriktion som överförs av inmatnings-/designverktygen, men om det är tillräckligt viktigt är det värt att anteckna (och senare bekräfta under designkontrollen).
  • När du skapar en schemainmatning ska du göra det så att den som gör ritningen förstår språket, så att du inte behöver vara närvarande under hela arbetet med ritningen och placeringen.
 • 2. Fotspår

  • Försök att använda de mest pålitliga paketen.Om du kan använda 0402, välj inte 0201.Om du kan välja BGA, välj inte QFN. Det har betydelse för hur pålitlig och robust designen blir
  • Se till att det framgår tydligt vilket paket du väljer för varje komponent när kopplingsschemat konstrueras.
  • Upprätthåll ett godkänt bibliotek baserat på komponenternas beställningsnummer.Det kan innebära att samma JEDEC-footprint läggs in i biblioteket ett tiotal gånger, men då vet du också att du har rätt footprint på skärmen.Att använda generiska fotspår kan leda till geometriska problem eller värre – helt fel footprint. Vi vet alla att diskutrymme är så gott som gratis numera.
  • Använd toppmoderna verktyg när du skapar ett footprint.IPC-7351 är en standard som är väldigt bra att efterleva.
 • 3. Ritningar över mekanisk reglering.

  • Ha TVÅ ritningar över den mekaniska regleringen.Detta är mycket viktigt.Konstruktionen av ett kort innefattar många processer, men den tillverkningsanläggning som gör de tomma korten behöver känna till den kritiska dimensionen för PCB-tillverkning, inte själva layouten. Om du till exempel fyller en ritning med alla instruktioner för layouten (hålpositioner, restriktioner för komponenternas höjd, var märkningar ska sättas osv.) blir det svårt för PCB-tillverkaren att under kvalitetssäkringen och programmeringen se till att alla kritiska dimensioner för just ditt mönsterkort har följts och verifierats.Det är alltid bättre att skilja den information som krävs för PCB-tillverkningen från den som krävs för layouten.
 • 4. Stycklista:

  • Ofta tvingar tätheten hos en design formgivaren att välja mellan två onda ting.En smart konstruktör av kopplingsscheman ser till att delar som läggs till för allokering, som en pull-up, en pull-down eller kopplingsvägar som inte är kritiska, även anges som sådana.Bifoga en lista över delar som syns på ritningen, men som inte kommer att bestå av fysiska komponenter.
 • 5.Rådgör med dina partner i leverantörskedjan.

  • När du ska börja formge ett mönsterkort bör du tänka på dina samarbetspartner och på vad de helst vill få från dig.Be dem vara delaktiga i att utforma en stack så tidigt som möjligt i designfasen.Skaffa information från dem om hur tillgången ser ut på det material du behöver, så kan du förebygga långa ledtider för material när du vill lägga en order.Be dina partner att bekräfta och beräkna impedanser för dina kritiska kopplingsvägar, baserat på det material som de använder.Kontrollera om det finns flera materialalternativ.Det kan vara så att ett billigare material fungerar lika bra.Kan de designa en hybrid?Går önskvärd korttjocklek att kombinera med impedansernas alla geometriska restriktioner?Ju tidigare du får sådan information, desto renare och tydligare blir ritningen.Det bidrar också till att hålla stackarna symmetriska. Kan till exempel den tolerans du vill ha realiseras?
 • 6. FÅ KRAV FRÅN DIN EMS PARTNER

  • Följ deras regler så underlättar du för dig själv och stöter på färre problem under monteringen.Det sänker inte bara kostnaderna under monteringen, utan produkten blir också stabilare och uppfyller de standarder som krävs.Montera komponenterna på mönsterkortet enligt deras rekommendationer (tänk på att bevara ett manövreringsutrymme runt komponenterna, åtskilj komponenter för olika processer, till exempel ytmontering, pressfit och våglödning).
 • 7.Använd breda spår när du kan.

  • Även om dina leverantörer kanske säger att de klarar sig med spår på 3 mil och avstånd på 3 mil bör du notera att det då blir dyrare, eftersom utfallet då blir lägre.Om du kan bör du köra på 5–6 mil, och ett avstånd på 5–6 mil.Minska om du inte har något val.
 • 8. Koppar

  • Vad dig angår är koppar gratis.Behåll så mycket koppar du kan i formgivningen, och undvik att behöva etsa stora kopparytor.Låt alternativt leverantörerna lägga till icke ledande trådar för att balansera layouten, om du inte kan göra det själv.Att ha en dålig balans i andelen koppar per lager är att be om kortslutningar mellan intilliggande lager med kort di-elektriskt avstånd.
 • 9. Paneldesign

  • En bra formgivare gör även en paneldesign för korrekt montering, medan en ännu bättre gör vad som krävs för korrekt depanelisering.Den perfekta formgivaren gör båda delar, och rådgör dessutom med sin PCB-leverantör om att använda tillräckligt mycket råmaterial för att minska kostnaden, när step and repeat formges. Kontrollera vilken panelstorlek leverantören använder.
 • 10. GLÖM INTE

  • Dina partner i leverantörskedjan tillhör ditt team.Samarbeta med dem så blir resultaten bättre.

Det finns mycket mer att ta hänsyn till, och vi på Fineline är konnässörer på detta område.Vi har ett team som kan hjälpa dig.Kontakta vårt lokala kontor om du har frågor, så hänvisar de dig till rätt expert.