KUNSKAPSBAS

I FOKUS:
STORBRITANNIENS ERFARENHET AV FINELINE

Clive Wall

I september 2016 förvärvade Fineline Global det framgångsrika företaget Exception VAR Ltd med säte i Storbritannien, en årlig försäljning på över 12 miljoner US-dollar och en eftertraktansvärd kundbas. Därefter gick man samman med redan etablerade Fineline Global UK och bildade Fineline VAR Ltd.

Detta innebar många förändringar för VAR:s ledning och personal.Den främsta förändringen var att VAR förflyttade sig till en ny arena – från att vara en lokal brittisk verksamhet till att bli en del av Europas ledande mönsterkortsföretag.

I den här intervjun delar vd:n för Exception VAR, Clive Wall, med sig av sin upplevelse av denna betydelsefulla övergångsperiod.

Q: Hur påverkades VAR av förvärvet, när det gäller resurser och personal?

Clive: En stor fördel med att bli en del av Fineline-familjen är att kunna erbjuda lokalt stöd till alla globala konton.Det har Fineline kunnat dra nytta av och skapa tillväxt med i alla regioner.Många av våra globala kunder kan nu lägga sina ordrar på ett enda ställe, vilket gör att de uppfyller nyckeltalen för minskning av antalet leverantörer, samtidigt som lokalt stöd i de enskilda länderna leder till högre servicenivåer och ökad teknisk support och affärssupport. Det är en situation som gynnar alla parter.

Vi fanns till exempel redan tidigare på den asiatiska marknaden, men direkt efter att Fineline köpte upp oss fick vi tillgång till de omfattande resurserna i Finelines leverantörshanteringsteam.Vårt Fineline-kontor i Dongguan, som leds av Danny Chen, har över 60 anställda inom RFQ, expediering, logistik, kvalitet, konstruktion och leverantörshantering.Tillgången till sådana resurser gynnade oss omedelbart..

Q: Vilka utmaningar ställdes ni inför efter förvärvet?

Clive: Efter att ha arbetat för brittiska företag, där ägarnas erfarenhet byggde på den brittiska PCB-marknaden och många saknade större erfarenhet av global handelsverksamhet, skapade övergången till utländskt ägarskap en viss oro.Förväntade sig Fineline att Storbritannien skulle fungera på samma sätt som Ryssland, Israel, Tyskland och alla de övriga länderna? Skulle de värdesätta den lokala marknaden?Skulle jag ställas inför kulturella utmaningar och påtryckningar genom grupptänkande?

Men Finelines filosofi är ”Think Global, Be Local”.Det handlar väldigt mycket om att förbli ett lokalt företag, samtidigt som man drar nytta av styrkan hos en global organisation. Och denna filosofi är inte bara tomma ord, utan speglas i metoder och åtgärder.Det globala nätverket har stärkt vår lokala närvaro mer än vi någonsin hade kunnat föreställa oss.

Q: Hur påverkades de befintliga processerna?Vilka förändringar var ni tvungna att göra?

Clive: Många företag inom PCB-branschen talar om kvalitetssäkring och -kontroll i sina egna lokaler, men det allra bästa är att ha kvalitetssäkring och -kontroll på plats på PCB-fabriken. Tillsammans med Finelines mobila processtekniker och kontrollgrupper på plats kan vi nu erbjuda ett verkligt mervärde vid källan.Det har gjort vår brittiska verksamhet effektivare, och kvaliteten och leveransresultaten har nått marknadsledande nivåer.

Den kanske mest påfallande skillnaden har varit relationen till fabrikerna.Jag har besökt fabriker i Kina under två årtionden, men den erfarenhet jag har fått genom Fineline är unik. De flerfacetterade relationerna, öppenheten och samarbetet är väldigt speciella faktorer.Det råder ingen tvekan om att en av anledningarna till Finelines framgångar är deras samarbetsrelationer.

Q: Hur snabbt gick det att starta upp VAR och Fineline?

Clive: Installationen av det nya it-systemet inleddes en månad efter förvärvet.Vi stötte förstås på de vanliga inledande problemen, som vid de flesta it-installationer, men vi märkte av fördelarna med det nya systemet inom två månader.

It-systemet har skräddarsytts för PCB-branschen och passar alla områden inom verksamheten.Det nya it-systemet och den höga effektiviteten gör att vi kan hantera kundernas RFQ och beställningsprocess på ett smidigt sätt.Affärsinformationen ger klar insyn och tillförlitliga data i realtid, vilket gör det möjligt att få en omedelbar översikt över alla delar av verksamheten.Som administrativt verktyg är det fantastiskt, och för kundrapportering är det utmärkt. .

Q: Hur ser du personligen på övertagandet?

Det har varit en fantastisk upplevelse att få vara en av de ledningsansvariga inom Finelines verksamhet, och att få vara delaktig i de regelbundna ledningsmötena ger möjlighet till diskussioner på hög nivå, att dela med sig av idéer och att samordna globala åtgärder och aktiviteter.

Företaget är progressivt, och att engagera sig i vad som sker, inte bara i Storbritannien, utan i hela den globala verksamheten, leder till att Finelines dimensioner, betydelse och framsynthet sipprar in även i den lokala verksamheten.