Pressrum

Om oss

September 30, 2016

FineLine Global tillkännager att man har förvärvat Exception VAR Ltd

"FineLine Global tillkännager att man har förvärvat Exception VAR Ltd

Fineline Global, en ledande global leverantör av mönsterkort och lösningar för elektronikbranschen, förvärvade per den 30 september 2016 Exception VAR Ltd, med säte i Storbritannien.

Fineline Global har befintlig verksamhet i Storbritannien, och detta förvärv stärker Finelines ställning och dess förmåga att stödja den brittiska elektronikmarknaden. Detta följer på förvärven av QPI (Nederländerna, 2015), KBL (Tyskland, 2014) och IM-EX (Italien, 2014) och innebär ytterligare ett framsteg i Finelines tillväxtstrategi och fortsatta utveckling.

Finelines förvärv medför stora fördelar för Exception VAR, genom en förstärkning av marknadsföringen, logistiken och leverantörskedjan, och genom Finelines väldigt sofistikerade it-system. Exception VAR kommer nu att kunna genomföra sina tillväxtplaner och nå sina mål.” Clive Wall (VD, Exception VAR Ltd)Om Exception VAR Ltd.Exception VAR Ltd är en av Storbritanniens ledande leverantörer av lösningar på området för mönsterkort, och erbjuder ett fullständigt sortiment av mönsterkort, från prototyper till volymtillverkning. Dessutom erbjuder Exception VAR Ltd en allomfattande service för utformning av mönsterkort.