TEKNIK

Coin

Coin tekniken utvecklades för att förbättra värmeavledning från högeffekt komponenter med en kyl-yta på baksidan av kortet och därigenom förbättra komponenternas tillförlitlighet.

Det är faktiskt en kopparkärna inbäddad inne i kortet, precis under komponenten, och överför värmen den genererar. Det kan också användas som ledare i kretsen.

Denna teknik ger en mycket bra termisk och elektrisk överföring, vilket uppnås genom en relativt enkel och låg kostnadsprocess.