Fallstudie

Uppfylla kundernas unika behov

Hur vår problemlösaranda leder till framgångar

Bakgrund

Unique Needs

Vi vill erbjuda snabb och förstklassig tillgänglighet och uppfylla de produktbehov som våra kunder säger sig ha.

Det är inte enkelt att låta både L1–L5 och L2–L6 blindborras, eftersom det inte går att borra L2–L6 när L1–L5 väl ingår i en partiell konstruktion och vice versa. Vårt mål var att lösa bekymret utan att be kunden att ändra kortets design.

Lösningen

Eftersom designen i detta fall redan var klar och önskemålet var att vi snabbt skulle kunna leverera prov, visste vi att vi inte kunde återvända till ritbordet.

Efter att ha gnuggat geniknölarna insåg vi att vi kunde leverera det kunden önskade.Vi skulle konstruera det önskade kortet genom att ändra tillverkningsprocessen på följande vis:

  • Uppdelning av L1–L5-borrningen på L1–L2-laserborrning/begravd L2–L5-borrning.
  • Uppdelning av L2–L6-borrningen på begravd L2–L5-borrning/L5–L6-laserborrning.
  • L2–L5-stacken byggs först.
  • L1 och L6 slutlamineras och stackade viahål läggs till.
  • Laserviahålen (L1–L2 och L5–L6) kunde inte vara 0,2 mm stora på grund av höjd-/breddförhållandet utan borrades till 0,1 mm storlek.
  • De ursprungliga kopparvikterna i L2 och L5 minskades till 28 gram för att garantera konstruktionens kvalitet, eftersom designen med ett yttre laminat skulle ha varit instabil med för mycket koppar och den tunna prepregen mellan L1 och L2 (L5 respektive L6).

Vad den här processen innebar för vår kund

Vi identifierade problemet under den tidiga konstruktionsfasen, offererade HDI-teknik och ändrade designen så att HDI gick att använda enligt ovan, samt såg till att kortet började tillverkas inom 24 timmar.

Vi levererade de önskade korten efter en vecka och utförde alla ändringar på egen hand i vår egen tillverkningsanläggning.

Resultatet

  • Vi bad inte kunden att ändra kortets design.
  • Vi följde nätlistefilen och alla andra krav på dielektriska avstånd, impedanser, strömkrav osv.
  • Vi levererade inom den snäva tidsramen.