TEKNIK

A base in alluminio

Mönsterkort med aluminiumbas används när en bra värmeavledning behövs. Denna teknik var ursprungligen utvecklad för kraftförsörjningsindustrin, men idag är LED-belysningsindustrin den största konsumenten av aluminiumkort.

Kort med aluminiumbas använder ett mycket tunt skikt av termiskt ledande men elektriskt isolerande dielektrikum, det är laminerat mellan metallbasen och kopparskiktet. Metallbasen är konstruerad för att dra värme bort från kretsen genom det tunna dielektriska skiktet.

Medan den vanligaste konstruktionen av aluminiumskivor är ett enda lager, kan flera lager också tillverkas och är vanliga i högpresterande kraftförsörjningsapplikationer.