Szukamy rozwiązań

Naszą misją jest dostarczanie całościowych rozwiązań PCB poprzez tworzenie silnych relacji biznesowych, rozwijanie możliwości technologicznych oraz czerpanie z wieloletniego doświadczenia.

Mr. Dirk Wolter

Fineline Germany, CEO

Poproś o wycenę

Katalog

Światowy ekspert w zakresie PCB

Od 1991 roku jesteśmy specjalistami w dostarczaniu nieosłoniętych płytek obwodów drukowanych. i ekspertami do spraw technologii w tym zakresie. Wśród naszych klientów są przedsiębiorstwa z różnych branż, również z tych wymagających największej skrupulatności i najlepszych wyników: lotniczej, motoryzacyjnej, wojskowej i sprzętu medycznego.

Global Experts
Manufacturers Management

Zarządzanie relacjami z producentami

Nasza bliska współpraca z wieloma czołowymi producentami PCB i elastyczność co do zwiększania ilości i poziomu skomplikowania w całym cyklu życia produktu to elementy, które przynoszą naszym klientom wiele korzyści. Oferujemy szeroką gamę produktów: od płytek jednostronnych po takie z 64 warstwami, płytki o różnej grubości miedzi, projekty, w których wykorzystujemy egzotyczne surowce i skomplikowane systemy laserowego wykonywania otworów.

Eksperci ds. technologii

Naszą wiedzę technologiczną czerpiemy z wieloletniego doświadczenia w dostarczaniu PCB. Nasi specjaliści wciąż rozwijają swoje umiejętności. Wiedzę wykorzystujemy w praktyce na etapie przedprodukcyjnym, podczas rygorystycznych kontroli jakości, której poddawane są wszystkie PCB, a także udoskonalając linie produkcyjne i audyty. Każdy z naszych istniejących i potencjalnych klientów może skorzystać z porad członków zespołu kierowniczego w zakresie kwestii technologicznych i optymalizacji produkcji.

Technology Experts