TECHNOLOGIA

PCB SZTYWNO-GIĘTKIE

Elastyczno-sztywne obwody drukowane łączą w sobie najlepsze cechy sztywnych i elastycznych płytek integrując je w jeden obwód drukowany. Taki "dwa w jednym" obwód jest wewnętrznie połączony w jeden za pomocą metalizowanych przelotek. Obwody elastyczno-sztywne umożliwiają większą gęstość upakowania komponentów oraz lepsze dopasowanie do ograniczonych wymiarów lub nietypowej przestrzeni, którą dysponujemy.

Płytka elastyczno-sztywna nie tylko maksymalizuje efektywność wykorzystania przestrzeni i ciężaru, ale także znacznie poprawia niezawodność, eliminując konieczność stosowania wielu połączeń lutowanych oraz użycia delikatnych i łamliwych przewodów, podatnych na problemy związane z pewnością połączeń.

W większości płytek elastyczno-sztywnych, obwody elektryczne składają się z wielu warstw wewnętrznych, selektywnie połączonych ze sobą za pomocą folii epoksydowej, podobnej do wielowarstwowego obwodu elastycznego. Jednak elastyczno-sztywna płytka wielowarstwowa łączy w jeden obwody zewnętrzne, wewnętrzne bądź obydwa, w zależności od potrzeb. Faza produkcji płytki elastyczno-sztywnej jest bardziej złożona i czasochłonna aniżeli produkcja płytki sztywnej. Elastyczne części zestawu mają zupełnie inne procedury dotyczące procesów przygotowania, trawienia i lutowania, aniżeli standardowe sztywne płytki FR4.