TECHNOLOGIE

Wielowarstwowe płytki PCB

Wielowarstwowe płytki PCB zwiększają złożoność i gęstość obwodów drukowanych poprzez dodanie dodatkowych warstw przewodzących, oprócz górnej i dolnej warstwy, które występują w płytkach dwustronnych. Dolna i górna warstwa są oznaczone jako warstwy zewnętrzne, wszystkie pozostałe to warstwy wewnętrzne. Liczba warstw to ilość oddzielnych warstw przewodzących, zwykle parzysta i obejmująca także dwie warstwy zewnętrzne.

Dzięki dostępności ponad trzydziestu warstw, wielowarstwowe płytki PCB pozwalają projektantom na tworzenie bardzo gęstych i złożonych projektów obwodów drukowanych.

Wielowarstwowe obwody drukowane są budowane poprzez laminowanie różnych warstw. Warstwy wewnętrzne to zazwyczaj dwustronne płytki drukowane, które ułożone są w stos razem z warstwami izolacyjnymi znajdującymi się pomiędzy nimi czyli między ich miedzianymi warstwami zewnętrznymi. Otwory wywiercone w płytce (przelotki) zapewniają połączenia pomiędzy poszczególnymi warstwami PCB. Poza otworami możliwe są inne konstrukcje, często są to ślepe, zagrzebane, usytuowane jedna nad drugą lub przesunięte względem siebie przelotki, stosowane w celu zaoszczędzenia miejsca.

Często warstwy przewodzące są klasyfikowane przez projektanta jako warstwy sygnałowe, zasilania lub uziemienia. Zwiększenie liczby warstw mocy podwyższa poziom rozpraszania ciepła, jaki może zapewnić płytka PCB, co może mieć duże znaczenie w projektach o dużej mocy.

Dowiedz się więcej o procesie produkcji PCB lub skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszych informacji